Polityka prywatności
  Polityka prywatności

  Administrator danych osobowych
  Administratorem danych osobowych jest Magdalena Pieczonka prowadząca działalność gospodarczą przy ul. Bagatela 10/12, 00-585 Warszawa ,NIP 5482330016 , która szanuje prywatność użytkowników i odwiedzających stronę internetową www.magdalenapieczonka.pl . Niniejszy dokument definiuje praktyki stosowane przez Magdalenę Pieczonkę prowadzącą działalność gospodarczą odnośnie danych osobowych, sposobów ich gromadzenia, celów, do jakich mogą być wykorzystane oraz osób, dla których dane są przeznaczone. Strona internetowa www.magdalenapieczonka.pl służy określonemu celowi i posiada jemu przypisaną charakterystykę. Jeżeli na stronie internetowej www.magdalenapieczonka.pl pojawi się konieczność zebrania danych osobowych, będą Państwo o tym poinformowani na stronie.

  Dane osobowe
  Co do zasady strona internetowa www.magdalenapieczonka.pl nie wymaga podawania danych osobowych. Może się jednak zdarzyć, że Magdalena Pieczonka prowadząca działalność gospodarczą będzie potrzebował Państwa danych osobowych, aby jak najlepiej sprostać Państwa wymaganiom, na przykład, aby uzyskać dane do korespondencji, odpowiedzieć na zadane pytanie lub do innych, podobnych celów. Dane osobowe mogą zawierać Państwa imię, nazwisko, numery telefonów, adresy e-mail.

  Zbieranie danych osobowych
  Magdalena Pieczonka prowadząca działalność gospodarczą będzie gromadziła Państwa dane osobowe w określonych, jasno sprecyzowanych i uzasadnionych celach. Magdalena Pieczonka nie będzie traktował danych osobowych w sposób niezgodny z tymi celami. Zbierając dane osobowe, Magdalena Pieczonka prowadząca działalność gospodarczą, informuje osobę zainteresowaną w czasie lub przed zebraniem danych, a przynajmniej przed użyciem danych w określonym celu. Magdalena Pieczonka zobowiązuje się do gromadzenia wyłącznie tych informacji, które są adekwatne, istotne i nie wykraczające poza cel, w jakim są gromadzone. Jeżeli zajdzie taka konieczność, Magdalena Pieczonka prowadząca działalność gospodarczą podejmie wszelkie uzasadnione kroki w celu sprawdzenia dokładności i aktualności gromadzonych danych osobowych.

  Wykorzystanie danych osobowych
  Magdalena Pieczonka wykorzystuje dane osobowe w ścisłych granicach celów, do jakich dane są zbierane. Na przykład, Magdalena Pieczonka prowadząca działalność może wykorzystywać dane osobowe do:
  ▪ poinformowania Państwa o produktach i usługach;
  ▪ przeprowadzania i śledzenia historii Państwa transakcji;

  Magdalena Pieczonka zobowiązuje się nie wykorzystywać Państwa danych osobowych bez Waszej uprzedniej zgody do przeprowadzania prospekcji handlowej.

  Usługi online i cookies
  Poprzez pliki cookies (tzw. ciasteczka), będące plikami zapisywanymi przez Państwa przeglądarkę internetową na twardym dysku Państwa komputera, Magdalena Pieczonka prowadząca działalność gospodarczą gromadzi dane związane ze sposobem, w jaki korzystają Państwo ze strony internetowej www.magdalenapieczonka.pl w celu usprawnienia naszych usług oferowanych odwiedzającym i użytkownikom stron firmy. Pliki cookies nie umożliwiają identyfikacji Państwa tożsamości. Dane zapisywane w plikach cookies zawierają informacje, które strony Państwo odwiedzili, datę i czas odwiedzin oraz inne informacje o Państwa aktywności na stronach. Strona www.magdalenapieczonka.pl używa różnorodnych rozwiązań w zakresie oprogramowania, by zoptymalizować swoje usługi online. Wspomniane rozwiązania pozwalają analizować korzystanie ze stron internetowych oraz gromadzić cenne informacje na temat potrzeb użytkowników w celu stałego ulepszania intuicyjności oraz jakości usług online. W celu przeprowadzenia wspomnianej analizy, przechwytywane są zagregowane i anonimowe dane statystyczne. Te dane to dane zanonimizowanego połączenia oraz dane o sekwencji uruchamianych łączy (clickstream data), odnoszące się do używanej przeglądarki, liczby wizyt/wejść na stronę oraz zachowania danych użytkowników odwiedzających stronę internetową www.magdalenapieczonka.pl. W trakcie gromadzenia oraz przetwarzania danych przeglądany może być również skrócony adres IP odwiedzającego stronę.

  Dane są analizowane w szczególności w poniższych celach:
  ▪ obliczanie ilości odwiedzających stronę,
  ▪ śledzenie tych obszarów strony, jakie są szczególnie atrakcyjne dla danego odwiedzającego stronę,
  ▪ analizowanie skąd pochodzą odwiedzający stronę w celu zoptymalizowania świadczonych usług,
  ▪ adaptowanie zaleceń do poszczególnych grup docelowych.

  Powyższy proces obejmuje użycie cookies. Przez dostosowanie ustawień swojej przeglądarki, użytkownicy mogą w dowolnym czasie zablokować cookies albo wskazać, że cookies mogą być ustawione jedynie wtedy, gdy zostaną wyraźnie zaakceptowane przez użytkownika. W dowolnym czasie użytkownicy mogą również zablokować użycie ich danych w ogóle, dla wszystkich wdrożonych rozwiązań, poprzez wybór „opcji rezygnacji” przedstawionej w odpowiednim rozwiązaniu. Uwaga: Rezygnacja jest dokonywana z użyciem cookies. Jeżeli cookies zostanie skasowane, opcja rezygnacji musi być ponownie aktywowana.

  Okres przechowywania
  Magdalena Pieczonka prowadząca działalność gospodarczą nie będzie przechowywał Państwa danych osobowych dłużej niż będzie to konieczne do osiągnięcia celów, do jakich dane zostały zgromadzone lub dłużej niż jest to określone prawem.

  Prawo do dostępu, modyfikacji lub sprzeciwu
  Możecie Państwo zwrócić się do Magdaleny Pieczonki prowadzącej działalność gospodarczą z prośbą o dostęp do Państwa danych osobowych będących w posiadaniu Magdaleny Pieczonki prowadzącej działalność gospodarczą, a także możecie Państwo modyfikować lub usuwać nieaktualne dane osobowe. Macie Państwo prawo zabronić Magdalenie Pieczonce prowadzącej działalność gospodarczą zbierania lub ujawniania Państwa danych osobowych. W celu skorzystania z niniejszego prawa, prosimy o poinformowanie o tym fakcie rodo@magdalenapieczonka.pl

  Bezpieczeństwo danych
  Magdalena Pieczonka prowadząca działalność gospodarczą podjęła środki mające na celu zapewnienie poufności, bezpieczeństwa i integralności Państwa danych osobowych. Dostęp do danych osobowych jest ograniczony do osób, które muszą je znać, i od których wymaga się przestrzegania niniejszych zasad. Magdalena Pieczonka prowadząca działalność gospodarczą przykłada dużą wagę do tego, aby zagwarantować, że Państwa dane osobowe nie są zmieniane, naruszone lub niewłaściwie wykorzystywane przez osoby trzecie, które nie są autoryzowane do dostępu do danych.

  Osoby nieletnie
  Ogólnie, internetowa strona www.magdalenapieczonka.pl nie jest przeznaczona dla osób nieletnich (poniżej osiemnastego (18) roku życia. Osobom nieletnim odradzamy podawanie jakichkolwiek informacji i danych osobowych bez zgody rodziców.

  Linki do stron osób trzecich
  Strona internetowa www.magdalenapieczonka.pl mogą zawierać linki do stron osób trzecich. Magdalena Pieczonka prowadząca działalność gospodarczą nie sprawuje kontroli nad tymi stronami i w związku z tym nie ponosi odpowiedzialności za praktyki osób trzecich odnośnie poufności i bezpieczeństwa Państwa danych osobowych lub ich treści. Prosimy zatem o zapoznanie się z polityką prywatności zamieszczoną na takich stronach przed korzystaniem z nich lub podawaniem danych osobowych.

  Wyrażenie zgody na niniejszą politykę prywatności
  Korzystanie z witryny oznacza zgodę na niniejsze warunki polityki prywatności. Jeżeli nie zgadzają się Państwo z którymkolwiek zapisem polityki, radzimy nie korzystać z witryny i nie przesyłać informacji osobistych.

  Poprawki
  Polityka prywatności obowiązuje od 24.05.2018. Wszelkie poprawki będą wprowadzane pod tym adresem URL i będą obowiązywać od momenty publikacji. Prosimy zatem o regularne sprawdzanie zawartości strony.